Fysioterapia ennen ja jälkeen leikkauksen


Fysioterapia ennen leikkausta

Potilas on tärkeää saada pysymään mahdollisimman toimintakykyisenä aina leikkaukseen asti. Leikkausta edeltävä ohjaus ja leikkauksen jälkeen toteutettu fysioterapia nopeuttaa leikkauksesta toipumista ja kuntoutumista.

Odotusaika leikkaukseen saattaa joskus venyä pitkäksi ja tällöin erityisesti leikkausta ennen olevalla fysioterapialla on merkittävä rooli. Ennen leikkausta toteutetun fysioterapian tavoitteena on lievittää mahdollista kipua ja turvotusta, parantaa liikkuvuutta nivelessä sekä ylläpitää ja parantaa lihasvoimaa.

Ennen leikkausta fysioterapeutti käy myös läpi heti leikkaukseen jälkeiset alkuvaiheen harjoitteet, jolloin potilas pääsee aloittamaan omatoimisen kuntouttamista heti kun siihen on mahdollisuus. Harjoitteiden omaksuminen on usein myös helpompaa ennen kuin heti leikkauksen jälkeen.

Fysioterapia leikkauksen jälkeen

Fysioterapia leikkauksen jälkeen on tärkeä osa kuntoutumisprosessia. Kun se on ajoitettu oikein ja toteutetaan oikeaoppisesti takaa kuntoutus parhaan tuloksen ja leikkauksesta toipuu hyvin.

Leikkaukseen jälkeen fysioterapiassa pyritään lievittämään tarpeen mukaan kipua ja turvotusta, palauttamaan liikkuvuus, lihasvoima ja  liikkeen hallinta. Kaiken tämän myötä potilaan toimintakyky paranee. Potilaalle suunnitellaan omatoimiset harjoitteet, jotka ohjataan kotiin tehtäviksi, sillä omatoiminen harjoittelu on ensiarvoisen tärkeää hyvän kuntoutustuloksen saavuttamiseksi. Se, kuinka aktiivisesti kotiharjoitteita tekee ja hoitaa saamillaan ohjeilla mahdollista kipua ja turvotusta on merkitystä kuinka nopeasti potilas toipuu ja palaa normaaliin elämään.