Nivelmobilisaatio


Nivelmobilisaatio välineet

Mitä on nivelmobilisaatio?

Mobilisointi on manuaalisen terapian muoto, jolla pyritään vaikuttamaan niveliin ja niitä ympäröiviin kudoksiin ja niiden toimintahäiriöihin. Mobilisoinnin tavoitteena on lisätä liikettä liikerajoittuneessa pehmyskudoksessa, nikamassa tai nivelessä. Mobilisoinnilla ylläpidetään liikettä ja ehkäistään jäykkyyttä. Mobilisaatiolla on myös kipua helpottava vaikutus ja kivun helpottuessa usein myös potilaan halua ja kyky liikuttaa niveltä lisääntyy ja sen myötä nivelen liikkuvuus paranee.

Nivelmobilisaatiossa fysioterapeutti liikuttaa niveltä rauhallisesti nivelen fysiologisella liikeradalla. Apuna voidaan käyttää erilaisia kiiloja tukemaan niveltä, sekä remmejä joilla voidaan venyttää niveltä ja samanaikaisesti potilas voi tuottaa omaa aktiivista liikettä lisäten nivelen liikkuvuutta. Nivelmobilisaation vaikutusta voidaan parantaa fysioterapeutin antamilla omatoimisilla harjoitteilla, joilla parannetaan nivelliikkuvuutta, koordinaatiota ja lihasvoimaa.

Milloin kannattaa valita nivelmobilisaatio?

Nivelmobilisaatio tulee yleensä kyseeseen kun nivel on jouduttu pitämään pitkään paikallaan, esim kipsaus tai olkapääleikkauksen jälkeen kantositeessä. Myös ilman traumaa ja leikkausta voi niveleen alkaa muodostua liikerajoitusta ja jäykkyyttä ja kipua, johon ei omatoimiset liikkuvuusharjoitteet ole aina riittävät, esimerkkinä mm. jäätynyt olkapää tai nivelen kulumisesta johtuva niveljäykkyys ja kipu. Tällöin nivelmobilisaatiolla voidaan helpottaa kipua sekä edesauttaa nivelen aineenvaihduntaa ja verenkiertoa ja tämän myötä liikkuvuus paranee ja omatoimiset liikkuvuusharjoitteet lisäävät vielä liikkuvuuden parantumista.