Kinesioteippaus


Kinesioteippaus on lähtöisin 1970- luvulta Japanista ja Koreasta, jossa kiropraktikko Kenzio Kaze kehitti elastisen teippausmateriaalin eli kinesioteipin. Kinesioteippauksella pyritään vaikuttamaan kipuun ja kivuliaan nivelen liikerataan lisääntyvästi ja kinesioteipillä tuo vaikutus saadaan jatkumaan myös hoitotoimenpiteiden jälkeen. Aluksi kinesioteippausta oli suurimmaksi osaksi urheilijoiden keskuudessa, nykyään sitä käytetään apuna laajalti eri ammattiryhmissä.

Kinesioteippauksen ideana on ohjata, tukea ja aktivoida kehon normaaleja liikemalleja. Sillä vaikutetaan, ei ainoastaan lihaksiin, vaan myös verenkiertoon, lihaskalvoihin, korjaten toimintahäiriöitä, lievittäen turvotusta ja kipua ja näin edesauttaa paranemista. Teippi on elastista ja hengittävää, joka aktivoituu lämmön vaikutuksesta. Teippi sietää hyvin kosteutta, joten suihku, sauna ja uiminen ovat teippauksen aikana sallittuja. Teippi säilyy useita päiviä, jopa viikon ja harvoille tulee minkäänlaista ihoärsytystä. Koska teippi on venyvää, sallii se kehon normaalin liikkeen. Kinesioteippauksella ei ole juurikaan ehdottomia vasta-aiheita, mutta joitakin asioita tulisi huomioida kinesioteippausta tehdessä:

  • ihon sairaudet
  • akuutit epäselvät vammat
  • mahdolliset liima- ja teippiallergiat
  • raskaus, mikäli teippaus tehdään laaja-alaisesti mm. rintarangan alueelle

Milloin kannattaa käyttää kinesioteippausta?

Kinesioteippauksessa käytetään erilaisia teippaustekniikoita ja ne eroavat toisistaan teipin venytysasteen, teippaussuunnan sekä asettelutavan mukaan. Kinesioteippaus voi olla joko ainoa hoitomuoto tai osa fysioterapeutin hoitoa. Kinesioteippausta käytetään usein hoitokertojen välissä ylläpitämään hoidolla saavutettu tulos sekä aktivoimaan tai estämään tietyn kudoksen toiminta normaalissa elämässä. Potilaalla saattaa myös olla jatkuva kiputila, joka aiheuttaa väärien liikemallien syntymistä ja teippauksella kipu saadaan lievittymään ja kehon liikemallit korjaantumaan. Myös jonkin tietyn lihaksen heikkous, voi johtaa kehon toimintamallien muutoksiin ja kinesioteippauksella voidaan edesauttaa kyseisen lihaksen aktivoitumista ja sitä kautta vahvistumista. Usein teippaus toimii myös muistutuksena potilaalle vääristä ja oikeista asennoista.

Kinesioteippejä näkee erivärisiä mutta ominaisuuksiltaan eriväriset teipit ovat kuitenkin identtisiä. Muistettava myös on, että yksinomaan teipillä harvoin saadaan lopullista helpotusta mutta kinesioteippi on hyvä lisäapu ja tukitoimi matkalla parempaa toimintakykyä ja kivuttomampaa olotilaa.

Milloin kinesioteippausta ei tulisi käyttää?

Kinesioteippaukselle ei ole havaittu olevan merkittäviä ehdottomia vasta-aiheita. On kuitenkin joitakin seikkoja, jotka tulisi huomioida ennen teippausta:

  • Ihovauriot/ ihosairaudet
  • Akuutti selvittämätön vamma
  • Teippi/ liima-allergiat
  • Selvittämätön turvotus
  • Raskauden alku-ja loppuvaihe. Erityisesti kun teipataan laaja-alaisesti rintarangan aluetta.